MAFIE

Zločin je nejen vulgární sám o sobě, ale jistou vulgárností oplývá často také jeho následná reflexe. Zločiny jsou detailně popisovány v mnoha knihách, filmech i denním tisku. Zkrátka mluví se o nich. Tento přístup v podstatě zločin mytizuje, činí z něj cosi, co se děje jen v románech a televizi, cosi pohádkově strašidelného, jakousi děsivou osudovou sílu či personifikaci všeho Zla. Do jisté míry je však pravá reálnost zločinu odsouvána do pozadí. Mnoha diváky tak preferované ujištění, že se jedna o "příběh ze života", něco co se "skutečně stalo", je pouhým alibi, pouhým lživým příslibem, že následující chvíle zábavy a vzrušení, zakončené zpravidla nějakým chlácholivým koncem, mají něco společného s jejich životem. Opak bývá pravdou…

Vstoupili jste na stránky, na kterých se chceme zabývat zločinem z jeho nejtemnější stránky. Budeme se nyní zabývat organizovaným zločinem, jeho následky a dopady na celou lidskou společnost. Cílem však není jen popsat tyto často bezesporu tragické dopady, ale podívat se na organizovaný zločin tak trochu do hloubky, najít jeho kořeny a mýtické formule růstu. Nebudeme zde však propírat všechny složky tvořící sféru organizovaného násilí, chceme se pouze omezit na jednu ze základních, na italskou, nebo chcete-li sicilskou mafii, respektive její americkou odnož Cosa nostru...